Öpüşme ile Bulaşan Hastalıklar
19 Şubat 2014, Çarşamba 14:52:30 0
Öpüşme ile Bulaşan Hastalıklar

Öpüşme ile Bulaşan Hastalıklar

Öpüşme ile sık  bulaşan hastalıklardan  örnekler;  Soğuk algınlığı Soğuk algınlığı çeşitli viruslar tarafından oluşan ve üst solunum yolu infeksiyonu  bulgu ve belirtileri ile seyreden bir hastalık tablosudur. Hafif seyirlidir. 200’e yakın ...

Öpüşme ile sık  bulaşan hastalıklardan  örnekler;  

Soğuk algınlığı 
Soğuk algınlığı çeşitli viruslar tarafından oluşan ve üst solunum yolu infeksiyonu  bulgu ve belirtileri ile seyreden bir hastalık tablosudur. Hafif seyirlidir. 200’e yakın virus çeşidi  tarafından oluşabilir. Soğuk algınlığı dünyadaki en yaygın hastalıklardan birisidir. Özellikle okulların açılması ile eş zamanlı olarak başlar. Daha çok sonbahar ve ilkbahar aylarında görülürken, soğuk hava, virusların burun mukazasında üremesini kolaylaştırır ve infekte olmasına katkıda bulunur. Viruslar yakın temas ile rahatlıkla bulaşabilmektedir. Öpüşme ile de bu risk oldukça artmakta ve yoğun bir şekilde virus alımı olmaktadır. 

Virus, kontamine yüzeylerde saatlerce kalabilmektedir. Bu yüzeylere temastan sonra da viruslar rahatlıkla buruna ve gözlere transfer olabilir. Bunu engellemek için el hijyenine dikkat edilmeli ve yakın temastan, buna öpüşme de dahil, kaçınılmalıdır.
Grip (influenza) 
Ateş, öksürük, baş ağrısı, halsizlik ve kas ağrısı ile seyreden akut viral bir infeksiyondur. Epidemi (ülke/şehir/kurum/ çapında)veya  pandemi (dünyada) gibi geniş çapta salgınlar yapabilmesi ve akciğerle ilgili komplikasyonlarının özellikle bazı hasta gruplarında öldürücü olması nedeniyle, diğer akut solunum sistemi infeksiyonlarından ayrılır. 

Kuluçka süresi  etkenin konağa yerleşen dozuna bağlı olarak 18-72 saattir.  . Virus solunum sekresyonları olan  burun, boğaz çalkantı suyu, balgamdan izole edilebilir. Bulaşma virus içeren küçük partiküllerin solunması ve solunum sekresyonlarının fiziksel transferi  ile  bulaşır. Öpüşme ile de rahatlıkla geçebilir. 

Korunmada aşı ve infekte kişilerle yakın temastan kaçınmak önemlidir. 

A grubu B- hemolitik streptokoklar 
Bu grup bakteriler toplumda   %5-25 oranında bulunabilmektedir. Sıklıkla hava yolu ve  öpüşme dahil yakın temas ile bulaşır. Ayrıca deri lezyonları ile de bulaşabilmektedir. Aile içinde, kışla, kreş gibi toplu yaşam yerlerinde bulaşabilir. Genellikle kış aylarında daha fazla görülmektedir.Bu hastalıkta farinks ve tonsillerdeki infeksiyonlar dışında  kalp ve eklem komplikasyonları açısından da önemlidir. Öpüşme ile infekte olan kişilerden  bu bakteriler rahatlıkla  direk  transfer olabilir 

Çocukluk çağı döküntülü hastalıklar 
Bu hastalıkların hemen hemen hepsi oral sekresyonlarda bulunduğu için rahatlıkla öpüşme dahil yakın temasla ve damlacık yoluyla bulaşır. 

Kızamık 
İnfekte kişiler prodrom dönemde döküntü ortaya çıkmadan önce hastalığı bulaştırmaya başlarlar ve bulaşıcılık döküntü başladıktan sonrada devam eder. Hastada  virus ağız içinde bulunduğu için boğaz çalkantı suyundan izole edilebilir. 

Kızamıkçık 
Hastaların solunum salgıları ile bulaşır. Döküntüden itibaren iki hafta daha bulaşıcılığı devam eder. Döküntü öncesinde 5-7 günlük ateş, halsizlik, baş ağrısı şeklinde prodrom dönemi olabilir. Bu virusta ağız içinde  bulunduğu için boğaz çalkantı suyundan izole edilebilir. 

Kabakulak 
Damlacık infeksiyon ile bulaşır. Tükrük bezlerini enfekte  eden bir viral hastalıktır. Virus tükrük bezlerinden tükrük kanalları yoluyla ağızdan direk temas ile de bulaşır. 

Enteroviruslar 
Yaz aylarında ateş döküntü ile seyreden bir hastalıktır. Ağız içinde bulunan virus, boğaz çalkantı suyunda izole edilebilir. 

Su çiçeği 
Ateş ve deri döküntüsü ile seyreden çok bulaşıcı bir çocukluk hastalığıdır. Erişkinlerde oldukça ağır seyreder. Kuluçka dönemi 2-3 haftadır. Daha çok ilkbahar, sonbahar aylarında görülür. Virus trakea ve bronş epitel hücrelerine yerleşir. Solunum yolu ve yakın temas ile bulaşır. Yüzde, gövdede döküntü ve ağız içinde ve saçlı. deride veziküller vardır. Bağışıklık sistemi bozuk olanlarda hastalık ağır seyreder.

Yorumlar (0 yorum)
Bu tıp makalesine henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazmak isterseniz lütfen aşağıdaki formu doldurun
Yorum Ekleyin

Copyright ©2016 - www.tchastane.net - Tüm Hakları Saklıdır